Logotip Komunalnog društva GRAD - Supetar

Komunalno društvo GRAD d.o.o.

E-mail kdgrad@st.t-com.hr Telefon +385 (0)21 631 077Lokacija Ulica Žedno-Drage 7, 21400 Supetar, Otok Brač

Hortikulturni odjel se bavi uređenjem i održavanjem zelenih površina grada Supetra, te prigradskih naselja Mirca, Škrip i Splitska. U sklopu ove usluge vrši se dva puta godišnje izmjena sezonskog cvijeća na području grada Supetra, te proljetna sadnja sezonskog cvijeća na rivi u Splitskoj, kod štandarca u Škripu, te na trgu kod Keruma u Mircima.

Usluge uređenja i održavanja zelenila nudimo i zainteresiranim pravnim osobama i građanima, koji žele imati uredan vrt bez angažiranja vlastitih radnih snaga.

 

Pogon građevinsko-zanatske usluge zamišljen je na način da se kroz istog mogu servisirati potrebe saniranja i izgradnje javnih prometnih površina, saniranje i izgradnja nove komunalne infrastrukture i opreme za račun Grada Supetra, uređenje plaža, pristupnih staza i sl.,te ostale građevinsko-zanatske radove izvedene prema trećim licima. Pogon je opremljen potrebnom građevinskom mehanizacijom i stolarskom radionom. U ljetnim mjesecima, kada su zbog turističke sezone zatvoreni građevinski radovi, djelatnici ovog pogona se koriste za čišćenje plaža i druge pomoćne servise Gradu Supetru i Turističkoj zajednici Grada Supetra u svrhu promicanja turizma kao što su montaža i demontaža bina i sjedalica na vanjske pozornice i sl. za potrebe kulturnih događanja Supetarskog ljeta.

Komunalno društvo "Grad" skuplja i organizirano odvozi komunalni otpad na području Grada Supetra, na način propisan Odlukom  o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada (Sl. glasnik Grada Supetra,br. 04/2004) .Tom Odlukom  regulira se obvezno korištenje komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Komunalnim otpadom u smislu zakona o otpadu (NN 178/04 i 111/06) smatra se  otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima. Svi korisnici usluge dužni su komunalni otpad odlagati u tipske kontejnere, kante ili plastične vreće na način da se s istima može što lakše rukovati prilikom utovara.

Poslovi čišćenja, pometanja i održavanja javno prometnih površina, uređenje i održavanje zelenih površina te čišćenje i održavanje plaža Grada Supetra definirani su s tri godišnja ugovora:

1. Ugovor o obavljanju poslova održavanja javno prometnih površina i parkova koji obuhvaća:

  • održavanje javnih površina i komunalne opreme te manji zahvati na tekućem održavanju javnih površina
  • hortikulturno uređenje javnih površina (rezidba stabala i oblikovanje linijskih travnjaka i drvoreda te veza sa cvijećem)
  • uređenje parkova
  • održavanje ulica u naselju
  • održavanje oborinskih kanala
  • održavanje groblja
  • održavanje vertikalne pometene signalizacije

2. Ugovor o čišćenju javno prometnih površina i odvoz glomaznog otpada na području Grada Supetra (ugovor definira površine za čišćenje i njegovu dinamiku)

3. Ugovor o uređenju i održavanju gradskih plaža

 

Prostor gradske tržnice sastoji se od stolova za prodaju ribe, stolova za prodaju voća i povrća te kioska za prodaju mješovite robe-trgovina na malo.

Radno vrijeme tržnice je 05: 00 h do 13:00 h svakodnevno.

ODJEL JAVNIH PARKIRALIŠTA I PAUK SLUŽBE


KARTA SA ZONAMA JAVNIH PARKIRALIŠTA POD NAPLATOM

- Javna otvorena parkirlišta pod naplatom
- Javna zatvorena parkirališta pod naplatom


CJENIK USLUGE PARKIRANJA I RADNO VRIJEME

Cjenik usluga parkiranja
707020 - Zona 1.
707022 - Zona 2.
707021- Zona 3.
707023 - Zona 4.
Napišite SMS koji sadržava registracijsku oznaku vozila za koju želite platiti parkiranje (registracijska oznaka upisuje se bez razmaka i specijalnih znakova) – npr. ST1234AB

Radno vrijeme:
Zona 1., Veli most: Zatvoreno pod naplatom: svaki dan, 00-24
Zona 2., Acapulco: Zatvoreno pod naplatom: svaki dan, 00-24
Zona 0a., 0b., 0c., 0d. i 0e.: otvoreno s vremenskim ograničenjem 15 minuta: svaki dan, 00-24
Zona 1., Zona 2., Zona 3. i Zona 4.: otvoreno pod naplatom 7:00-18:00, radnim danom (01.11.-31.03.) i 06:00-22:00, svaki dan (01.04.-31.10.)

 

REZERVIRANA PARKIRALIŠNA MJESTA ZA VOZILA S OZNAKOM VAŽEĆEG ZNAKA PRISTUPAČNOSTI U SUGLASNOSTI S PROPISIMA

- Odluka o uvjetima korištenja i načinu naplate usluge parkiranja na javnim parkiralištima (Članak 17. i 18.)

-Zahtjev OSI za javna zatvorena parkirališta s uputstvima korištenja RFIDkartice za pristupa parkiralštima

 

ZAHTJEVI ZA MJESEČNE / GODIŠNJE KARTE

- zahtjev za javna otvorena parkirališta pod naplatom
- zahtjev za javno zatvoreno parkiralište pod naplatom Acapulco
- Odluka o uvjetima korištenja i načinu naplate usluge parkiranja na javnim parkiralištima (Članak 13., 14.,15. i 16.)


KONTAKT

Komunalno društvo Grad d.o.o.
Žedno Drage 7
21400 Supetar

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Fax: 021/ 631 077
Tel: 021/ 631 107

Sukladno odluci Grada Supetra (Službeni glasnik Grada Supetra, br.07/2008 od 27. lipnja 2008.) društvo provodi red u lukama i vrši naplatu lučkih pristojbi na području Grada Supetra.

U luci "Stari Porat" korisnicima je na raspolaganju 125 komunalnih vezova i 5 komercijalnih vezova.

Cijena komunalnih vezova po dužnom metru iznosi 200,00 kn godišnje. Cijena za komercijalne vezove iznosi 12,00 kn po dužnom metru dnevno plus usluga struje i vode.

Trenutno su svi komunalni vezovi popunjeni te nema slobodnih vezova.

 

Odlukom o grobljima Grada Supetra i Odlukom o povjeravanju groblja na području Grada Supetra na upravljanje, održavanje i uređenje Komunalnom društvu "Grad" d.o.o. Supetar ("Službeni glasnik Grada Supetra" broj 06/2008.), Društvo obavlja poslove Uprave groblja na području Grada Supetra. Upravljanje grobljem podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima.

U službenim prostorijama Društva možete predati obavijesti o smrti, sućuti, sjećanja i zahvale koje se objavljuju u dnevnim novinama Slobodna Dalmacija. Obavijesti o smrti za naredan dan potrebno je dostaviti do 18,00 h. Sve ostale obavijesti dostaviti dva ili tri dan prije objavljivanja.

Kontakt podaci

Komunalno društvo GRAD d.o.o.

Ulica Žedno-Drage 7
21400 Supetar
Otok Brač

Tel: +385(0)21 631 077

Fax: +385(0)21 631 107

Raspored odvoza mješanog otpada 16.09.-14.06.

 Supetar - Dolčić  srijeda i subota
 Supetar - Centar  srijeda i subota
 Supetar - Pašike  utorak i petak
 Mirca   utorak i petak
 Splitska  ponedjeljak i četvrtak
 Škrip  ponedjeljak i četvrtak

Raspored odvoza mješanog otpada 15.06.-15.09.

 Supetar - Dolčić ponedjeljak, srijeda i petak
 Supetar - Centar utorak, četvrtak i nedjelja
 Supetar - Pašike utorak, četvrtak i nedjelja
 Mirca utorak, četvrtak i nedjelja
 Splitska ponedjeljak, srijeda i petak
 Škrip ponedjeljak, srijeda i petakOva web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.