E-mail kdgrad@st.t-com.hr Telefon +385 (0)21 631 077

Ulica Žedno-Drage 7, 21400 Supetar, Otok Brač

Komunalno društvo Grad

Komunalno društvo Grad d.o.o. - Supetar, otok Brač

Komunalno društvo Grad - Supetar

Hortikulturni odjel se bavi uređenjem i održavanjem zelenih površina grada Supetra, te prigradskih naselja Mirca, Škrip i Splitska. U sklopu ove usluge vrši se dva puta godišnje izmjena sezonskog cvijeća na području grada Supetra, te proljetna sadnja sezonskog cvijeća na rivi u Splitskoj, kod štandarca u Škripu, te na trgu kod Keruma u Mircima.

Usluge uređenja i održavanja zelenila nudimo i zainteresiranim pravnim osobama i građanima, koji žele imati uredan vrt bez angažiranja vlastitih radnih snaga.

Pogon građevinsko-zanatske usluge zamišljen je na način da se kroz istog mogu servisirati potrebe saniranja i izgradnje javnih prometnih površina, saniranje i izgradnja nove komunalne infrastrukture i opreme za račun Grada Supetra, uređenje plaža, pristupnih staza i sl.,te ostale građevinsko-zanatske radove izvedene prema trećim licima. Pogon je opremljen potrebnom građevinskom mehanizacijom i stolarskom radionom. U ljetnim mjesecima, kada su zbog turističke sezone zatvoreni građevinski radovi, djelatnici ovog pogona se koriste za čišćenje plaža i druge pomoćne servise Gradu Supetru i Turističkoj zajednici Grada Supetra u svrhu promicanja turizma kao što su montaža i demontaža bina i sjedalica na vanjske pozornice i sl. za potrebe kulturnih događanja Supetarskog ljeta.

Komunalno društvo "Grad" skuplja i organizirano odvozi komunalni otpad na području Grada Supetra, na način propisan Odlukom  o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada (Sl. glasnik Grada Supetra,br. 04/2004) .Tom Odlukom  regulira se obvezno korištenje komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Komunalnim otpadom u smislu zakona o otpadu (NN 178/04 i 111/06) smatra se  otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima. Svi korisnici usluge dužni su komunalni otpad odlagati u tipske kontejnere, kante ili plastične vreće na način da se s istima može što lakše rukovati prilikom utovara.

Poslovi čišćenja, pometanja i održavanja javno prometnih površina, uređenje i održavanje zelenih površina te čišćenje i održavanje plaža Grada Supetra definirani su s tri godišnja ugovora:

1. Ugovor o obavljanju poslova održavanja javno prometnih površina i parkova koji obuhvaća:

  • održavanje javnih površina i komunalne opreme te manji zahvati na tekućem održavanju javnih površina
  • hortikulturno uređenje javnih površina (rezidba stabala i oblikovanje linijskih travnjaka i drvoreda te veza sa cvijećem)
  • uređenje parkova
  • održavanje ulica u naselju
  • održavanje oborinskih kanala
  • održavanje groblja
  • održavanje vertikalne pometene signalizacije

2. Ugovor o čišćenju javno prometnih površina i odvoz glomaznog otpada na području Grada Supetra (ugovor definira površine za čišćenje i njegovu dinamiku)

3. Ugovor o uređenju i održavanju gradskih plaža

Prostor gradske tržnice sastoji se od stolova za prodaju ribe, stolova za prodaju voća i povrća te kioska za prodaju mješovite robe-trgovina na malo.

Radno vrijeme tržnice je 05: 00 h do 13:00 h svakodnevno.

Društvo upravlja javnim otvorenim i zatvorenim parkiralištima sukladno odluci Grada Supetra od datuma 09.lipnja 2008. godine.

Osobe sa invalidskom imaju osiguran besplatan parking.

Parkiralište pokraj Lučke kapetanije omogućava besplatno parkiranje i zadržavanje 15 minuta u trenutku dolaska i odlaska trajekta.

Korisne informacije

Odluka o naknadama za korištenje javnih parkirališta na području Grada Supetra

ukladno odluci Grada Supetra (Službeni glasnik Grada Supetra, br.07/2008 od 27. lipnja 2008.) društvo provodi red u lukama i vrši naplatu lučkih pristojbi na području Grada Supetra.

U luci "Stari Porat" korisnicima je na raspolaganju 125 komunalnih vezova i 5 komercijalnih vezova.

Cijena komunalnih vezova po dužnom metru iznosi 200,00 kn godišnje. Cijena za komercijalne vezove iznosi 12,00 kn po dužnom metru dnevno plus usluga struje i vode.

Trenutno su svi komunalni vezovi popunjeni te nema slobodnih vezova.

Odlukom o grobljima Grada Supetra i Odlukom o povjeravanju groblja na području Grada Supetra na upravljanje, održavanje i uređenje Komunalnom društvu "Grad" d.o.o. Supetar ("Službeni glasnik Grada Supetra" broj 06/2008.), Društvo obavlja poslove Uprave groblja na području Grada Supetra. Upravljanje grobljem podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima.

U službenim prostorijama Društva možete predati obavijesti o smrti, sućuti, sjećanja i zahvale koje se objavljuju u dnevnim novinama Slobodna Dalmacija. Obavijesti o smrti za naredan dan potrebno je dostaviti do 18,00 h. Sve ostale obavijesti dostaviti dva ili tri dan prije objavljivanja.

Kontakt podaci

Komunalno Društvo Grad d.o.o.

Petra Jakšića 17
21400 Supetar
Otok Brač

Tel: +385(0)21 631 077

Fax: +385(0)21 631 107

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.