Logotip Komunalnog društva GRAD - Supetar

Komunalno društvo GRAD d.o.o.

E-mail kdgrad@st.t-com.hr Telefon +385 (0)21 631 077Lokacija Ulica Žedno-Drage 7, 21400 Supetar, Otok Brač

Fotografija Marijane Šemanović direktorice komunalnog poduzeća

Novi spremnici omogućit će svim građanima da u što većoj mjeri odvajaju otpad i tako doprinesu zaštiti i očuvanju okoliša kroz recikliranje i ponovnu uporabu sirovina.

 

Supetar se kroz narednih mjesec dana priključuje ostalim hrvatskim gradovima koji su napravili iskorak ka većoj ekološkoj osviještenosti te uvodi novi sustav odvajanja otpada na kućnom pragu. Drugim riječima, svako supetarsko kućanstvo, kao i ono u Mircima, Splitskoj i Škripu, dobit će plave i žute spremnike za papir, odnosno plastiku.

Ranije su već podijeljeni zeleni spremnici za miješani otpad, a građani mogu zatražiti i kompostere za zbrinjavanje biootpada. Supetrani su osmislili i slogan “Odvajanje otpada je lako!”, kao i prateće vizuale kojima žele podići svijest o važnosti odvajanja i recikliranja za očuvanje okoline u kojoj žive. Čitav projekt i uvođenje novog sustava odvajanja otpada pokrenut je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Više o svemu tome popričali smo s Marijanom Šemanović, direktoricom Komunalnog društva GRAD d.o.o., zaduženog za gospodarenje otpadom u Supetru.

 

Što znači novi sustav odvajanja otpada za Supetar?

Novi spremnici omogućit će svim građanima da u što većoj mjeri odvajaju otpad i tako doprinesu zaštiti i očuvanju okoliša kroz recikliranje i ponovnu uporabu sirovina. Također, očekujemo i da će se na ovaj način smanjiti količina otpada koja se zbrinjava odlaganjem na deponiju Kupinovica, što je u skladu sa zelenim politikama Europske unije. Na kraju krajeva, oni će doprinijeti i uštedi vremena jer reciklabilni otpad građani više neće morati nositi na zelene otoke. Dovoljno je da ga stave u prave spremnike ispred svojih vrata, a tim zadužen za njegovo skupljanje će ga i pokupiti. Znat će se točno po danima kada se koja vrsta otpada skuplja.

 

Jesu li novi spremnici već podijeljeni?

Zeleni spremnici za miješani otpad već su ranije dodijeljeni kućanstvima. Što se tiče plavih i žutih, i oni su stigli prije par dana u Komunalno društvo GRAD te ćemo, nakon što privedemo kraju posljednje administrativne procese s FZOEU, krenuti u njihovu distribuciju. Očekujemo da bi se to trebalo dogoditi unutar narednih dva mjeseca. Vlasnicima kuća dodijelit će se spremnici od 120 litara za odvajanje papira i plastike, a zgradama zajednički spremnici za iste materijale, unutar kojih je za svaki stan predviđeno 60 litara.

 

A komposteri? Kako funkcionira odvajanje s biootpadom?

Do sada se 150 kućanstava odlučilo javiti za kompostere. Imamo ih još toliko, a nabavljat ćemo dodatne sukladno interesu naših sugrađana za iste. Naime, oni služe za pretvaranje biootpada u kompost koji može poslužiti svakom domu za uređivanje vrta, polja i slično. Veliki broj Supetrana bavi se poljoprivredom i već desetljećima sami kompostiraju ili koriste biootpad za stočnu hranu. S komposterom sada mogu to raditi i oni koji to do sada nisu radili te tako doprinijeti smanjenju količine otpada i, što je najbitnije, ponovno ga iskoristiti u drugom obliku. Kompostiranjem rasterećujemo sustav gospodarenja otpadom, smanjujemo zagađenje tla, vode i zraka te stvaranje stakleničkog plina metana. Poboljšavamo i strukturu i plodnost tla. Uz to, na ovaj način štedi se i novac jer se ne treba kupovati novo gnojivo.
Na službenoj stranici Grada Supetra građani mogu zatražiti komposter u kojeg će odlagati sav biootpad. Zajedno s pravilnim odvajanjem u spremnike za plastiku, papir i miješani otpad, doprinose i razvoju kružnog gospodarstva u Supetru.

 

U kontekstu gospodarenja otpadom posljednjih se godina često mogao čuti taj izraz “kružno gospodarstvo” kao jedan od glavnih argumenata za odvajanje i recikliranje. Što on ustvari znači?

Europska unija naglašava promicanje održivog razvoja kao jedan od prioriteta, odnosno razvoj zelenije i konkurentnije ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse. Za to je potrebno prijeći s linearnog na kružno gospodarstvo, model koji podrazumijeva što veće smanjivanje nastajanja otpada. Upravo su odvajanje otpada na kućnom pragu, posljedično recikliranje i ponovna uporaba istog jedne od glavnih poluga kako se to može ostvariti. Cilj je da se od tako sakupljenog otpada stvori nova vrijednost, novi proizvodi koji se vraćaju u novim oblicima u naša kućanstva. Tako se smanjuje njegovo nepotrebno gomilanje pri čemu, praktički, postaje beskoristan i prijetnja za okoliš, kao i prekomjerno trošenje prirodnih resursa i osiromašenja naše flore i faune.

 

Kako točno funkcionira odvajanje otpada na kućnom pragu i koja je cijena nakon uvođenja novih spremnika? Ima li tu kakvih promjena?

Cijena ostaje kakva je i bila. Fiksna naknada za odvoz za sve je građane ista, a iznosi 62.38 kuna po spremniku miješanog otpada po kućanstvu. Odvoz odvojenog otpada namijenjen za recikliranje, poput onog u novim spremnicima za papir i plastiku, već je uključen u fiksnu naknadu.

 

Gdje se odnosi ostali otpad, poput stakla ili tekstila?

Za to su predviđeni zeleni otoci, koji se na području grada Supetra nalaze na 20 lokacija. Na nekima od njih postoje i spremnici za tekstil, kao i oni za staklo. U narednom periodu građane Supetra, Miraca, Škripa i Splitske putem različitih kanala nastojat ćemo informirati i educirati zašto i na koji način odvajati te što ide u koji spremnik. Na web stranici i Facebooku Komunalnog društva GRAD već se mogu pronaći korisne informacije na ovu temu, a sve pod sloganom “Odvajanje otpada je lako!”

 

Koji je sljedeći korak u razvoju usluge gospodarenja otpadom u Supetru? Imate li još neke planove kako poboljšati čitavu priču?

Sljedeći korak u razvoju supetarskog sustava gospodarenja otpadom je izgradnja Reciklažnog dvorišta u industrijskoj zoni Žedno-Drage za koju je ishođena lokacijska dozvola, izrađena projektna dokumentacija te se čeka usklađenje Urbanističkog plana uređenja s Prostornim planom. Nakon toga će se ishoditi građevinska dozvola i prijaviti na natječaj FZOEU za dobivanje sredstava za izgradnju istog. Također, planiramo i nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta koje bi određenim danima bilo u svakom mjestu. U međuvremenu je Komunalno društvo GRAD d.o.o., na samom deponiju osposobilo stacionarnu prešu za papir te kontejnere za odvojenu plastiku i staklo, gdje se sakuplja prikupljeni otpad te predaje ovlaštenom sakupljaču.

 

 

Tekst je objavljen uz dozvolu portala Dalmacija danas

Kontakt podaci

Komunalno društvo GRAD d.o.o.

Ulica Žedno-Drage 7
21400 Supetar
Otok Brač

Tel: +385(0)21 631 077

Fax: +385(0)21 631 107

Raspored odvoza miješanog otpada 16.09.-14.06.

 Supetar - Dolčić  srijeda i subota
 Supetar - Centar  srijeda i subota
 Supetar - Pašike  utorak i petak
 Mirca   utorak i petak
 Splitska  ponedjeljak i četvrtak
 Škrip  ponedjeljak i četvrtak

Raspored odvoza miješanog otpada 15.06.-15.09.

 Supetar - Dolčić ponedjeljak, srijeda i petak
 Supetar - Centar utorak, četvrtak i subota
 Supetar - Pašike utorak, četvrtak i subota
 Mirca utorak, četvrtak i subota
 Splitska ponedjeljak, srijeda i petak
 Škrip ponedjeljak, srijeda i petakOva web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.