Logotip Komunalnog društva GRAD - Supetar

Komunalno društvo GRAD d.o.o.

E-mail kdgrad@st.t-com.hr Telefon +385 (0)21 631 077Lokacija Ulica Žedno-Drage 7, 21400 Supetar, Otok Brač

Ilustrativni plakat akcije odvajanja otpada u Supetru

Vizuali kampanje zasnivaju se na usporedbi pravilnog razvrstavanja otpada s dječjom igrom spajanja točkicama te pronalaženja pravog oblika.

 

 

 

 

 

Očuvanje životne sredine i podizanje kvalitete usluge ciljevi su koje je Komunalno društvo GRAD iz Supetra implementiralo u projekt „Odvajanje otpada je lako!“. Nabavkom potrebnih spremnika za papir i plastiku te njihovom podjelom kroz naredni period, građani će moći pravilno razvrstavati otpad već na kućnome pragu. U skladu s time, osmišljen je vizualni identitet čitavog projekta koji prikazuje jednostavnost procesa odvajanja, a kojim se omogućuje recikliranje, odnosno ponovna uporaba sirovina u kućanstvima.

Vizuali kampanje zasnivaju se na usporedbi pravilnog razvrstavanja otpada s dječjom igrom spajanja točkicama te pronalaženja pravog oblika. Krovni vizuali napravljeni su tako da proces odlaganja u odgovarajuće spremnike sve generacije prepoznaju kao jednostavne zadatke, a kojim će čak i najmlađi u društvu upamtiti koji predmeti pripadaju kojem spremniku. Upravo takvim zabavnim i edukativnim dizajnom dolazi se do glavne poruke čitavog projekta, a koja glasi: „Odvajanje otpada je lako!“.

 

Razgradnja boce

 

 

Analogija dječje igre i jednostavnih prikaza korištenja spremnika i zelenih otoka bili su temelj i za ostala grafička rješenja. Temeljnu ulogu, u ovome su slučaju, imale boje spremnika koje se povezuju s odgovarajućim materijalima, uz jednostavne opise.

Uz spremnike za miješani otpad koji su podijeljeni ranije, vlasnicima kuća dodijelit će se i spremnici od 120 litara za odvajanje papira i plastike, a u zgradama će biti zajednički spremnici za iste materijale. Unutar njih za svaki je stan predviđeno 60 litara, a dinamika podjele dosad pristiglih spremnika po kućanstvima odredit će se u narednom periodu.

 

GOS social 4 krug6c 1

 

 

Projekt se provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Očekuje se da će se na ovaj način smanjiti količina otpada koja se trenutno zbrinjava na deponiju Kupinovica, a što je u skladu sa zelenim politikama Europske unije. Sve detalje o projektu pročitajte na službenoj web i Facebook stranici Komunalnog društva GRAD.

 

 

 

Tekst je objavljen uz dozvolu portala Dalmacija Danas

Kontakt podaci

Komunalno društvo GRAD d.o.o.

Ulica Žedno-Drage 7
21400 Supetar
Otok Brač

Tel: +385(0)21 631 077

Fax: +385(0)21 631 107

Raspored odvoza miješanog otpada 16.09.-14.06.

 Supetar - Dolčić  srijeda i subota
 Supetar - Centar  srijeda i subota
 Supetar - Pašike  utorak i petak
 Mirca   utorak i petak
 Splitska  ponedjeljak i četvrtak
 Škrip  ponedjeljak i četvrtak

Raspored odvoza miješanog otpada 15.06.-15.09.

 Supetar - Dolčić ponedjeljak, srijeda i petak
 Supetar - Centar utorak, četvrtak i subota
 Supetar - Pašike utorak, četvrtak i subota
 Mirca utorak, četvrtak i subota
 Splitska ponedjeljak, srijeda i petak
 Škrip ponedjeljak, srijeda i petakOva web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.