Logotip Komunalnog društva GRAD - Supetar

Komunalno društvo GRAD d.o.o.

E-mail kdgrad@st.t-com.hr Telefon +385 (0)21 631 077Lokacija Ulica Žedno-Drage 7, 21400 Supetar, Otok Brač

Ilustracija organskog otpada

Zatražite komposter od Grada i na najbolji način zbrinite svoj organski otpad.

 

 

 

Projektom „Odvajanje otpada je lako!“Komunalno društvo GRAD podiže kvalitetu usluge i života u Supetru, Mircima, Škripu i Splitskoj. U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) stanovnike se potiče na pravilno odvajanje otpada u za to predviđene spremnike, kako bi se, u konačnici, omogućilo recikliranje te ponovna upotreba sirovina u kućanstvima.

ŠTO JE ORGANSKI OTPAD I KAKO GA ISKORISTITI?
Organsko je sve ono što je biljnog ili životinjskog podrijetla, ono što je samorazgradivo, i za razliku od nerazgradivog, ne šteti prirodi i okolišu. Isto vrijedi i za organski otpad, pa sukladno tome, u ovu se vrstu ubrajaju neki kuhinjski ostaci, kao što su, primjerice, ostaci od očišćenog voća i povrća, ljuske od jajeta, talog od kave, vrećice čaja i ostaci kruha. Osim toga, u organski otpad spadaju i ostaci iz vrta, što znači da usitnjeno granje drveća i grmlja, pokošena trava, ostaci biljaka i cvijeća, lišće drveća, ljuske oraha i češer pa čak i piljevina i pepeo od drvenog ugljena nikako ne treba odbacivati, već ih je potrebno zbrinuti u kompostere kako bi se od njih dobio iznimno vrijedan plodni humus.

OTPAD KOJI NE IDE U KOMPOSTER
No ipak, postoje i kuhinjski ostaci koji se nikako ne stavljaju u komposter. U ovu kategoriju spadaju tekući ostaci kuhane hrane, ostaci životinjskog podrijetla (meso, riba, kosti, koža) te mliječni proizvodi, a koji se odlažu u spremnik za miješani komunalni otpad. Drvo koje je tretirano primjerice lakom ili ljepilom kao i ulja i masti potrebno je odložiti u reciklažno dvorište.

KOMPOSTIRANJE I NJEGOVE PREDNOSTI
S obzirom na to da organski otpad čini čak 30% ukupnog otpada u kućanstvu, kompostiranjem u vlastitom domu na izvrstan način recikliramo čak trećinu svojih otpadaka. Na taj način uvelike se smanjuje količina otpada te se rasterećuju odlagališta, a kućanstva na najprihvatljiviji način zbrinjavaju organski otpad te potom dobivenim humusom, ponovno koriste organske tvari pomoću kojih se poboljšava struktura tla i povećava otpornost biljaka na razne nametnike.

kora od jabuke

 

KADA JE NAJBOLJE VRIJEME ZA KOMPOSTIRANJE?
Glavna je prednost upravo u tome što proces kompostiranja nije ograničen vremenskim dobima niti uvjetima, već se ono provodi tijekom cijele godine. Jedino na što treba pripaziti u ljetnim mjesecima je da se kompostna hrpa zaštiti od hladnoće koja može prouzročiti smanjenu aktivnost mikroorganizama. Tijekom toplih ljetnih mjeseci, treba se redovito provjeravati vlažnost kako ne bi došlo do isušivanja, koje također može dovesti do usporavanja procesa kompostiranja.


Komposter za korištenje u vlastitom domu stanovnici Supetra mogu zatražiti na službenoj stranici Grada Supetra i tako si osigurati vlastito gnojivo tijekom cijele godine. Za sve pravovremene informacije o projektu kao i o nadolazećoj podijeli spremnika za pravilno odvajanje otpada na kućnom pragu pratite Facebook i web stranicu Komunalnog društva GRAD.

 

 

 

 

Objavljeno s dopuštenjem Dalmatinskog portala.

Kontakt podaci

Komunalno društvo GRAD d.o.o.

Ulica Žedno-Drage 7
21400 Supetar
Otok Brač

Tel: +385(0)21 631 077

Fax: +385(0)21 631 107

Raspored odvoza mješanog otpada 16.09.-14.06.

 Supetar - Dolčić  srijeda i subota
 Supetar - Centar  srijeda i subota
 Supetar - Pašike  utorak i petak
 Mirca   utorak i petak
 Splitska  ponedjeljak i četvrtak
 Škrip  ponedjeljak i četvrtak

Raspored odvoza mješanog otpada 15.06.-15.09.

 Supetar - Dolčić ponedjeljak, srijeda i petak
 Supetar - Centar utorak, četvrtak i nedjelja
 Supetar - Pašike utorak, četvrtak i nedjelja
 Mirca utorak, četvrtak i nedjelja
 Splitska ponedjeljak, srijeda i petak
 Škrip ponedjeljak, srijeda i petakOva web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.